Letní tábor Šteflova skála 2013

Už jen
a hurá na tábor :-)

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home
Jak to u nás chodí, táborová tabu a další PDF Tisk Email

Teď už víte (z povídání o tábořišti), jak to u nás na táboře vypadá. Myslím, že Vás také zajímá, jak to tu chodí, co Vaše dítě celý den dělá a čemu se zde naučí.

Všechny hry, které po ty tři táborové týdny hrajeme, spojuje tzv. celotáborovka. Co to vlastně je? Děti se příjezdem na tábor zpravidla přesunou do doby dávno minulé, do vzdálených míst, stanou se součástí dávno zaniklých světů. A v tomto duchu mezi sebou celý tábor soutěží, čelí zlu a zachraňují dobro. Především se ale učí poznávat přírodu a umět těchto poznatků využívat. Objevují v sobě dosud skryté dovednosti a posouvají jejich, často jen domnělé, hranice. Poznávají nové kamarády a často zde uzavírají dlouholetá přátelství. Učí se zde nejen kolektivní spolupráci, ale i schopnosti se individuálně prosadit.

 

Děti mají sice prázdniny, ale nějaký režim přece jen musí dodržovat. Také s ním Vás seznámím. Budíček bývá zpravidla kolem osmé hodiny. Po krátké rozcvičce a ranní hygieně se vrháme na snídani. Po ní následuje nástup, kde se všichni dozví, co se ten den bude dít. Dopoledne se toho stihne moc - úklid stanů, zajištění dřeva, aby bylo na čem vařit, svačina a hry. Po obědě následuje polední klid, kdy si dítka mají čas popovídat, zahrát si karty a napsat domů. Odpoledne je opět prostor pro hry. Stinné lesy a rozlehlé louky, kterých je v okolí tábořiště dost a dost, nabízejí spoustu krásných míst pro naše hrátky. V horkých dnech se odpoledne cachtáme na nedalekém koupališti, kde se zpravidla podává odpolední svačina. Po návratu do tábora mají děti před večeří a po ní dostatek času na míčové a další hry, někdy se sesednou okolo vedoucího s kytarou a zazpívají si táborové hitovky. Po večerním nástupu, kde se zhodnotí den a předá služba, si největší hladovci dojdou pro druhou večeři a pak už následuje večerní hygiena a soukání do spacáků. Vzhůru zůstává jen první dvoučlenná hlídka, která bude další 2 hodiny střežit tábor a plnit těžký úkol - budit hlídku, která ji vystřídá.

Na závěr splním slib, který jsem Vám dala při prohlídce tábořiště a vysvětlím, co že vlastně je tabu. Začnu kruhy, které slouží jako ochrana nejdůležitějších táborových symbolů. Je to kruh kolem stožáru s vlajkou a pařezu se sekerou práce a kruhy kolem ohně. Toto tabu nelze porušit a platí i pro dospěláky. Jedinou výjimkou je věšení vlajky a zatínání sekery nebo naopak stahování vlajky a vyjímání sekery z pařezu a zapalování a následné udržování ohně. Tato výjimka platí jen pro osoby tímto úkolem pověřené. Kruhy se musí vždy před vstupem otevřít. Dalším tabu je skála, pačkárna, dřevník, kuchyně a opuštění prostoru tábořiště. To se týká jen dětí a je možné jej porušit jen na základě vyzvání či svolení dospěláka, který je na těch místech přítomen spolu s malým táborníkem. Dalším tabu jsou cizí stany, kam je možno vstupovat jedině po vyzvání jejich obyvatel.

S táborovými pravidly Vás seznámila Máchalka